2.3 De hond niet in huis opvoeden

Voor de pup is er een plek gecreëerd met voldoende ruimte, bijvoorbeeld in de schuur of buiten in een kennel. Het is belangrijk, dat er voldoende beschutting is. Ga er van uit dat hij minimaal drie keer per dag voldoende aandacht moet hebben. Als je bij hem komt, zal hij ontzettend blij zijn dat je er bent.
Laat de pup merken dat jij ook blij bent. Het moet prettig zijn dat je komt. Het moeten de mooiste momenten van de dag zijn. Ook deze pup moet alles leren en jij bent de aangewezen persoon daarvoor. Als je met hem bezig bent is het dus pret.
Je hoeft hem niet te verbieden om ergens te poepen of te piesen, aan tafel- of stoelpoten te knagen of wat dan ook. Zindelijk maken levert geen stresssituaties op, maar je moet natuurlijk wel elke dag zijn ruimte schoonmaken Je hebt geen rommel van de hond bij huis of bij de buren in de tuin. Het enige waar je voor moet zorgen, is dat je een uitstekende relatie opbouwt met je hond, waarbij jij de leider bent. Het leren om een halsbandje te dragen en aan de riem te lopen gaat precies als hierboven omschreven. Als je de hond niet in huis opvoedt, is het evengoed belangrijk om hem buiten los te laten lopen.
Het zelfstandig ontdekken van de omgeving, van wat kan en wat niet kan is noodzakelijk. Daar moet wel degelijk tijd aan worden besteed. Maar doe dat gecontroleerd en niet zo lang dat de hond gaat leren zichzelf wel te vermaken. Vermaken doet hij zich onder leiding van zijn baas.
Tijdens dat vermaak wordt steeds weer uitgemaakt wie de leiding heeft en wie de opdrachten opvolgt. Spelenderwijs wordt de basis gelegd voor later, voor als het er echt op aankomt. Het maakt niet uit of dat gehoorzaamheid is of behendigheid of het drijven van vee.
Probeer bij het maken van de keus of je je hond in huis of niet in huis opvoedt je te laten leiden door verstandelijke motieven. De hond is snel gewend aan gewoontes. Hij is net zo snel gewend  aan het “in huis” zijn als aan het “niet in huis” zijn. Jouw persoonlijke mogelijkheden moeten de doorslag geven.
Net als alle huisdieren is de hond volledig van de mens afhankelijk. Onze hele samenleving is bruisend, maar wel strak en planmatig georganiseerd. Een hond die daar vrolijk op z’n eigen manier een beetje door heen kan banjeren lijkt misschien heel erg leuk. Maar er kunnen dan ook gemakkelijk situaties ontstaan waarvan de hond de dupe wordt. Een hond die grotendeels zijn eigen gang kan gaan, zal op kritieke momenten ook zijn eigen gang gaan. Door zijn hoge praktische intelligentie went de Bordercollie zich gemakkelijk ongewenst gedrag aan. En eenmaal geautimatiseerd gedrag is moeilijk te veranderen.
Voor veel mensen is het moeilijk om consequent de baas te “spelen” over de hond. Dat wordt al gauw zielig gevonden. Maar als het uit de hand gaat lopen is het voor de hond veel zieliger.
Ieder jaar zijn er heel wat Bordercollies die herplaatst moeten worden. Bedenk in dit verband maar dat een roedel wolven ook strak is georganiseerd. De rangorde is heel erg duidelijk. Het zich schikken in een rangorde ligt in de genen van de hond verankerd. Maak daar dan ook gebruik van.
Conclusie:
  • De hond in huis opvoeden vraagt zeker het eerste jaar veel meer tijd en inzet. De hond heeft meer mogelijkheden om zijn baas om de tuin te leiden en naar zijn hand te zetten.
  • De hond niet in huis opvoeden kost minder tijd. De tijd die je aan de hond besteedt kan efficiënt benut worden voor het krijgen van een goede relatie.
  • In beide mogelijkheden kan de hond een prettig leven hebben.