3.9 Het scheiden

Dit onderdeel is het handigste aan te leren bij het raster. Jij gaat zelf met je rug tegen het raster aan staan en je zorgt ervoor dat de schapen bij jou staan met de hond liggend op 12 uur. Als de schapen tot rust zijn gekomen probeer jij een opening te maken. Dat betekent bij vijf schapen dat je bijvoorbeeld twee schapen een beetje links ziet weg te krijgen en drie schapen naar de rechterkant. Zorg er bij jouw manoeuvres voor dat de hond ondertussen blijft liggen. Als er voldoende ruimte is, 2 á 3 meter, dan roep je de hond naar je toe en je geeft meteen het commando “af”. Je wacht 2 seconden en dan stap jij bij het raster langs vóór de twee schapen en je laat de hond die achter jou aan brengen. Je loopt zo’n 20 meter door en dan stuur je de hond terug om de overige schapen op te halen (zie ook outrun). Als de hond het te moeilijk vindt om tussen de schapen in te komen, dan moet je de schapen meenemen het weiland in en de hond op de cirkel zetten. Op 12 uur leg je hem af. Daarna loop je naar hem toe en terwijl je zorgt dat hij blijft liggen, klop je hem op de schouder ter beloning en vervolgens loop je één of twee meter door. De hond ligt nu tussen jou en de schapen. Je geeft nu een krachtig commando “kom hier”. Als de hond komt beloon je hem en je herhaalt dit nog één of twee keer. Als je denkt dat het voor de hond duidelijk is dat hij echt moet komen op jouw commando dan ga je weer naar het raster en zet de situatie weer op zoals boven is omschreven.
Als de hond niet komt of te aarzelend, dan moet je hem aanlijnen, weer afleggen bij de schapen en aangelijnd het “kom hier” oefenen. Ook hier geldt dat de hond na twee of drie keer door heeft wat jij bedoelt. Je doet hem vervolgens de lijn weer af en je doet de “kom hier”oefening nog een keer onaangelijnd. Als dit goed gaat sluit je het werken met de schapen af met een oefening die hij goed kan of leuk vindt. Tijdens de volgende sessie ga je de hond na zo’n 5 minuten werken aanlijnen en je doet de “kom hier” oefening weer twee of drie keer. Dan nog een keer onaangelijnd. Je begint pas weer met de scheidingsoefening als de hond goed op commando bij je wil komen.